Vrouwengroepen

Tijdens de werkbezoeken van Stichting Domiliana raakten we keer op keer onder de indruk van de kracht van vrouwen. Vooral wanneer zij in een groep samenwerken. Vrouwen zijn ondernemend en werken effectief samen. Ook beschikken velen over de ambitie om zelfstandig bij te dragen aan het inkomen van hun gezin. Met de microkredietprojecten speciaal voor vrouwengroepen, geeft Domiliana deze vrouwen die kans.

Samen met samenwerkingspartner Cergas op de Molukken, maakt stichting Domiliana afspraken met groepen vrouwen. Het gaat om vrouwen die een bedrijfje willen starten of uitbreiden. Bijvoorbeeld het oprichten van een verkooppunt voor benzine of het aanschaffen van een oven voor een bakkerij. Per groep spreken we in overleg af welke (krachtige) vrouw de rol van coördinator op zich gaat nemen.

Doordat de groep gezamenlijk verantwoordelijk is voor het terugbetalen van alle individuele microkredieten, maakt iedereen zich daar hard voor. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met een deelnemer die dat niet goed lukt en door bij te springen in het bedrijf van een andere vrouw als dat nodig is. Samen sta je sterker!

Helpt u mee?
Meer informatie over het steunen van onze microkrediet- en andere projecten
Word donateur
Doe een gift
Start een actie