Onderwijsprojecten

Onderwijsprojecten
Wie kan lezen, schrijven, rekenen en de Engelse taal beheerst, heeft meer kans op een betere toekomst. Daarom draagt stichting Domiliana onderwijsprojecten een warm hart toe.

Domiliana steunt bijvoorbeeld het Onderwijsproject voor Kinderen uit Kansarme Gezinnen van onze lokale partnerorganisatie Cergas. Met dit onderwijsproject richten we ons op kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Van de 5e klas basisschool tot en met de middelbare school. Maar veel van deze kinderen kunnen niet naar school. Bijvoorbeeld omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Of omdat ze moeten werken om geld te verdienen voor het gezin.

Dankzij de maandelijkse donatie van vele Nederlandse “adoptieouders” kunnen deze kinderen wèl naar school. Cergas betaalt deze donaties rechtstreeks aan de school van het kind en zorgt voor de benodigde schoolspullen. Zoals schoolboeken en uniformen. Ook monitort zij of het kind naar school blijft gaan. Ten slotte streven we ernaar dat de meest succesvolle leerlingen van dit project een beroep kunnen doen op het Domiliana Studiefonds.

Meer informatie over het Domiliana Studiefonds

Help mee!
Met een donatie van 10 euro per maand kunt u “adoptieouder” worden. Neemt u dan wel eerst contact met ons op. Via Cergas kijken wij of – en zo ja wanneer – wij u aan een van de kinderen uit het project kunnen koppelen. Bijvoorbeeld omdat een andere “adoptieouder” is gestopt met doneren en we een nieuwe donateur zoeken om het over te nemen.

Naar de pagina ‘Contact’