Studiefonds

Domiliana Studiefonds
Het Domiliana Studiefonds is bedoeld om succesvolle leerlingen van de middelbare school de kans te geven hun talenten verder te ontwikkelen. Het gaat om jongeren die een beroepsopleiding of opleiding aan de Universiteit ambiëren.

Het project is een vervolg van het project Kinderen uit Kansarme gezinnen dat meer gericht is op het afronden van de middelbare school. Wim Latupeirissa, directeur:

Een aantal van deze kinderen heeft zoveel talent en ambitie, dat wij ze graag willen helpen om door te leren.

Onze lokale partner Cergas zorgt zonodig voor begeleiding en onderhoudt contact met de jongeren van het Studiefonds en hun ouders. Op die manier volgt Domiliana vanuit Nederland op hoofdlijnen de voortgang van de studenten.

Vanwege de capaciteit die onder andere het monitoren vraagt, is het aantal leerlingen dat tegelijkertijd een beroep kan doen op het Studiefonds beperkt. Domiliana kiest er daarom voor om de meest succesvolle leerlingen die kans te geven. Zij kunnen dan als rolmodel fungeren voor andere jongeren in het dorp of wijk. Bovendien is de kans groot dat ook anderen de vruchten plukken van hun succes. Zoals de kinderen die zij later krijgen. Of hun ouders wanneer die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Doe een gift!
Gelooft u ook in de kracht van onderwijs om de cirkel van armoede te doorbreken? Doe dan een specifieke gift o.v.v. het Domiliana Studiefonds. Zo kunnen nog meer succesvolle leerlingen hun talenten een kans geven!

Naar de pagina ‘Help mee’