Leefomstandigheden

Op de Molukken heerst er armoede. De inwoners hebben tekort aan geld, werk, middelen, onderwijs. Dat resulteert in kinderen die noodgedwongen werken om voor inkomsten voor het gezin te zorgen. Ouders die hard werken maar niet verder komen en in vervuiling van de eilanden. Ook zijn er de afgelopen decennia rellen geweest tussen moslims en christenen waarbij de veiligheid van veel Molukse burgers op het spel stond. Ditzelfde geldt voor de verschillende natuurrampen van de afgelopen jaren.

Het is moeilijk om de spiraal van armoede zelfstandig te doorbreken. Zonder onderwijs en geld is het bijvoorbeeld moeilijk jezelf te ontwikkelen en je ambities vorm te geven. Want wat kun je als er geen zicht is op een betere toekomst? En hoe begin je zonder (klein)startkapitaal een bedrijfje? Waar betaal je de inkoop mee? Sparen? Onmogelijk als je al nauwelijks geld hebt om in basisbehoeftes als eten en onderdak te voorzien. Lenen? Banken op de Molukken vragen vaak hoge rentes, waarmee de problemen op den duur misschien alleen maar groter worden.

Zo zijn er tal van praktische zaken die ontwikkeling(en) op de Molukken in de weg staan. Beperkingen die Domiliana met haar projecten wil wegnemen. Zodat de mensen op de Molukken een kans krijgen en daarmee voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst kunnen creëren.