ANBI

Stichting Domiliana heeft vanaf 1 januari 2009 de status van ANBI-instelling. Een status die de Belastingdienst toekent. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u iets schenkt aan een ANBI-instelling, kunt u dat (onder bepaalde voorwaarden) aftrekken van de belasting. Ook hoeft een ANBI-instelling geen schenkingsrecht te betalen. Uw bijdrage komt daardoor volledig ten goede aan Stichting Domiliana.

Lees meer over de belastingvoordelen van een ANBI-instelling op de website van de Belastingdienst

Een ANBI-instelling moet voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Dat betekent onder andere dat Domiliana jaarlijkse financiële verantwoording aflegt. Zodat u als donateur ziet hoe wij ons geld hebben ingezet voor de mensen op de Molukken. Maar ook moet een ANBI-instelling u informeren over haar beleid en moet het voor u duidelijk zijn hoe u contact kunt opnemen. Deze informatie vindt u onder andere terug via:
– de pagina met onze publicaties zoals een beleidsplan, jaarrekeningen en jaarverslagen.
– de pagina met contactgegevens
– de pagina met onze medewerkers

KVK-nummer: 08185787
ANBI-nummer: 8202 39 355 (fiscaalnummer)
IBAN: NL95RABO0148673252 t.n.v. stichting Domiliana