Zo werken wij

Lokale samenwerking
Stichting Domiliana doet er alles aan om het geld van haar donateurs zo effectief mogelijk te besteden. Daarom werken wij samen met een lokale ontwikkelingsorganisatie op de Molukken: LSM Cergas. Deze organisatie is gevestigd op het eiland Ambon maar werkzaam op verschillende eilanden.

Mensen en organisaties op de Molukken die een goed initiatief of plan hebben, bijvoorbeeld voor een winkel (pondok) of een schoolproject, kunnen via Cergas een aanvraag voor financiering indienen bij Stichting Domiliana. Door die lokale samenwerking houden we het indienen van zo’n aanvraag laagdrempelig en vraaggericht. Domiliana wil namelijk niemand hulp opleggen. Onze steun is gebaseerd is op de hulpvraag die vanuit de Molukken komt. Zo zorgen we ervoor dat onze projecten aansluiten bij de lokale samenleving en economie.

De medewerkers van Cergas kunnen vervolgens met hun kennis van de omgeving en de mensen een inschatting maken of een bepaald project kansrijk is. Cergas schrijft op basis van de aanvraag – en een eventueel gesprek met de indiener – vervolgens een advies voor stichting Domiliana. Op basis van dat advies besluit Domiliana of zij geld, spullen en/of kennis vanuit Nederland gaat inzetten voor het initiatief of project. Als dat het geval is, zorgt Cergas ervoor dat de hulp op de juiste plek terecht komt. De noodzakelijke spullen worden zoveel mogelijk op de Molukken ingekocht. Cergas begeleidt de ontvangers van hulp en monitort ook na de donatie de voortgang van de projecten. Periodiek brengt zij verslag uit aan stichting Domiliana over de voortgang.

Diverse eilanden & religies
Domiliana vindt dat iedereen een kans verdient op een beter leven. Daarom bieden wij hulp aan mensen ongeacht hun geslacht, sociale klasse, leeftijd, religie, dorp of eiland op de Molukken. De enige voorwaarde is een goed initiatief of plan dat qua uitvoering haalbaar is en bijdraagt aan de missie van Domiliana.

Domiliana voert op dit moment haar projecten uit op de eilanden: Ambon, Haruku, Saparua, Ceram, Nusa Laut en Kei Besar. Wie weet komen daar in de toekomst nog andere eilanden bij. Basisvraag bij de keuze voor de projecten die we financieren is: kunnen we het monitoren? Het moet voor onze lokale partner wel haalbaar zijn en blijven.