Stichting Domiliana is betrokken en actief op de Molukken!

Homepage2

Iedereen verdient een kans!

Stichting Domiliana vindt dat iedereen een kans verdient op een beter leven. 

Daarom biedt de stichting hulp aan de mensen op de Molukken, ongeacht geslacht, sociale klasse, leeftijd, religie, dorp of eiland. 

Domiliana werkt hierbij samen met een lokale partner: LSM Cergas.
Diverse projecten worden uitgevoerd op meerdere eilanden van de Molukken. 

De enige voorwaarde is een goed initiatief of plan, dat qua uitvoering haalbaar is en dat bijdraagt aan de missie van stichting Domiliana.

De projecten zijn verspreid over (inmiddels) vier pijlers:

  • microkrediet projecten
  • onderwijsprojecten
  • sociale projecten
  • de sociale werkplaats voor jongeren met een beperking

Helpt u mee?

Kijk op de pagina “help mee” hoe u betrokken en actief kunt worden op de Molukken. 

Sociale werkplaats

In 2016 zijn we met een pilot gestart met een sociale werkplaats. Inmiddels staat er sinds 2018 een eigen gebouw. Jongeren met een beperking (van welke aard dan ook) krijgen hier de kans om via werkzaamheden (het maken van souvenirs) hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Het is mooi om te zien dat de jongeren zich hierdoor ook echt ontwikkelen in waardevolle ‘life skills’.

Onderwijsprojecten

Wie kan lezen, schrijven, rekenen en de Engelse taal beheerst, heeft meer kans op een betere toekomst. Daarom draagt stichting Domiliana onderwijsprojecten een warm hart toe. Domiliana steunt het onderwijsproject voor Kinderen uit Kansarme Gezinnen (OKKG) van onze partnerorganisatie Cergas. Met dit onderwijsproject richten we ons op kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. 

Sociale projecten

Naast de microkrediet- en onderwijsprojecten zet stichting Domiliana zich in voor veel andere sociale projecten. Onze steun is gebaseerd op de hulpvraag die vanuit de Molukken komt. De Molukkers weten tenslotte zelf als geen ander waar behoefte aan is en welke hulp(middelen) men goed kan gebruiken. Daarbij geeft LSM Cergas ons advies en monitort de uitvoering van de projecten.

Microkredieten

Domiliana verstrekt kleine leningen (microkredieten) aan ambitieuze ondernemers. De visie achter het verstrekken van microkredieten is, dat de mensen zo een structurele bron van inkomsten kunnen creëren. Bijvoorbeeld door te investeren in een winkeltje. Het verstrekken van de microkredieten geeft (kleine) ondernemers een kans om zelf iets op te bouwen.

Projecten

Microkredieten

onderwijsprojecten

sociale projecten

Sociale werkplaats