Microkredieten

Domiliana verstrekt kleine leningen (microkredieten) aan ambitieuze ondernemers. De visie achter het verstrekken van microkredieten is, dat de mensen zo een structurele bron van inkomsten kunnen creëren. Bijvoorbeeld door te investeren in een winkeltje. Het verstrekken van de microkredieten geeft (kleine) ondernemers een kans om zelf iets op te bouwen.

Die visie achter microkredieten spreekt ons erg aan. Dankzij deze microkredieten kunnen de ambitieuze ondernemers op de Molukken hun eigen bedrijfsplannen realiseren. Banken vragen namelijk extreem hoge rentes of eisen een onderpand waar lang niet iedereen aan kan voldoen. Met een klein startkapitaal van bijvoorbeeld 100 euro lukt het een ondernemer vaak al om een bedrijfje op te starten of om uit te breiden. Met de (extra) inkomsten kunnen de ondernemers een betere toekomst realiseren, voor zichzelf en hun familie. Bijvoorbeeld om het schoolgeld voor hun kinderen te kunnen betalen.

De ondernemers betalen hun microkredieten in termijnen terug. Daarom is de monitoring van onze lokale partner Cergas ook zo belangrijk. Zo zorgen we er samen voor dat we met hetzelfde geld weer andere ondernemers op weg kunnen helpen!

Helpt u mee?
Meer informatie over het steunen van onze microkredieten en andere projecten vindt u hier.

Vrouwengroepen

Tijdens de werkbezoeken van Stichting Domiliana raakten we keer op keer onder de indruk van de kracht van vrouwen. Vooral wanneer zij in een groep samenwerken, omdat zij ondernemend zijn en effectief samenwerken. Velen beschikken over de ambitie om zelfstandig bij te dragen aan het inkomen van hun gezin. Met de microkrediet projecten speciaal voor vrouwengroepen, geeft Domiliana deze vrouwen die kans.

Samen met samenwerkingspartner Cergas op de Molukken, maakt stichting Domiliana afspraken met groepen vrouwen. Het gaat om vrouwen die een bedrijfje willen starten of uitbreiden. Bijvoorbeeld het oprichten van een verkooppunt voor benzine of het aanschaffen van een oven voor een bakkerij. Per groep spreken we in overleg af welke (krachtige) vrouw onze contactpersoon is van de groep vrouwen. Zo kunnen we eenvoudig de resultaten van iedere groep monitoren. 

Omdat de groep gezamenlijk verantwoordelijk is voor het terugbetalen van alle individuele microkredieten, maakt iedereen zich daar hard voor. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met een deelnemer die dat niet goed lukt en door bij te springen in het bedrijf van een andere vrouw als dat nodig is. Samen sta je sterker!

Microkrediet project uitgelicht

Een praktijkvoorbeeld van een van onze microkredietprojecten, laat zien hoe dit traject kan lopen. Soms met vallen en opstaan. Dankzij periodieke werkbezoeken en monitoring van de projecten op de Molukken door onze lokale partnerorganisatie, weten we precies hoe het ervoor staat.

Bakkerijproject
In het dorp Kairatu heeft stichting Domiliana met hulp van de lokale partner Cergas een microkrediet project opgezet met 10 vrouwen. Iedere vrouw heeft een microkrediet ontvangen van ongeveer 150 euro. Ondanks dat 2 vrouwen zijn afgevallen, hebben de overige 8 vrouwen dit tot een succes weten te maken. Met name de vrouw die een bakkerij is begonnen.

Dankzij het microkrediet van 150 euro kon deze vrouw haar zakelijke inzicht omzetten naar de praktijk. Ze kocht onder andere ovens en bakvormen. Inmiddels produceert de vrouw zo’n 800 broodjes per dag voor de verkoop. Hierdoor kan zij het microkrediet eenvoudig terugverdienen en met eigen geld meer investeringen doen in haar eigen bedrijf. Zoals echte ondernemers dat doen.

Deze ondernemer begon in een schuur en dit is inmiddels omgebouwd tot een echte bakkerij. Aan de muur hangen allerlei bakkersbenodigdheden zoals potten en pannen en ze heeft nu zelfs een eigen deegmachine.

Door het materiaal dat deze ondernemer aan heeft kunnen schaffen, kan ze nu ook op bestelling werken. Bijvoorbeeld voor bruiloften. Inmiddels werkt haar man ook voor de bakkerij en levert de bestellingen af met het zelf aangekochte busje. Af en toe worden ook familieleden of vrouwen uit de buurt ingeschakeld om extra hulp te verlenen.
Een goed voorbeeld hoe microkrediet het leven van mensen kan veranderen.

Microkrediet 2023

Door de corona pandemie loopt er in 2023 nog microkrediet, een varkensfokkerij. Wat direct een zeer succesvol project is: door middel van het fokken van varkens, zowel voor consumptie als voor het verder fokken, wil de ondernemer een bedrijf opzetten. Dat is meer dan gelukt. Het bedrijf floreert en de varkens hebben het goed. Ieder jaar worden er weer nieuwe biggen geboren en de verkoop van jonge biggen (voor varkensfokkerijen elders op het eiland Ambon) verloopt voorspoedig. De verwachting is dat in de loop van het jaar dit microkrediet volledig afbetaald zal zijn. 

Een succesvol microkrediet met een succesvol bedrijf en inkomsten voor familie als resultaat. 

Met onze samenwerkingspartner LSM Cergas willen we de verstrekking van microkredieten in 2023 weer uitbreiden. Ook is ons streven om in de toekomst opnieuw 100-vrouwenprojecten te starten. In het verleden hebben we daar goede ervaringen mee gehad. Concreet houdt zo’n 100 vrouwenproject in dat we in 10 verschillende dorpen aan groepen van 10 vrouwen (met één vrouwelijke coördinator) microkredieten verstrekken. Bij succesvolle terugbetaling binnen een jaar kan vervolgens opnieuw een microkrediet aangevraagd en verstrekt worden. Die aanpak heeft in eerdere jaren goed gewerkt voor alle partijen.