Onderwijsprojecten

Wie kan lezen, schrijven, rekenen en de Engelse taal beheerst, heeft meer kans op een betere toekomst. Daarom draagt stichting Domiliana onderwijsprojecten een warm hart toe. 

Domiliana steunt bijvoorbeeld het Onderwijsproject voor Kinderen uit Kansarme Gezinnen (OKKG) van onze lokale partnerorganisatie Cergas. Met dit onderwijsproject richten we ons op kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Van de 5e klas basisschool tot en met de middelbare school. Veel kinderen van deze leeftijd kunnen niet naar school, omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen of omdat ze moeten werken om geld te verdienen voor het gezin.

Dankzij de maandelijkse donatie van vele Nederlandse “adoptieouders” kunnen deze kinderen wél naar school. Cergas betaalt deze donaties rechtstreeks aan de school van het kind en zorgt voor de benodigde schoolspullen. Zoals schoolboeken en uniformen. Ook monitort zij of het kind naar school blijft gaan. Ten slotte streven we ernaar dat de meest succesvolle leerlingen van dit project een beroep kunnen doen op het Domiliana Studiefonds.

Studiefonds

Domiliana Studiefonds

Het Domiliana Studiefonds is bedoeld om succesvolle leerlingen van de middelbare school de kans te geven hun talenten verder te ontwikkelen. Het gaat om jongeren die een beroepsopleiding of opleiding aan de Universiteit ambiëren.
Het project is een vervolg van het project Kinderen uit Kansarme gezinnen dat meer gericht is op het afronden van de middelbare school.

Onze lokale partner Cergas zorgt zonodig voor begeleiding en onderhoudt contact met de jongeren van het Studiefonds en hun ouders. Op die manier volgt stichting Domiliana vanuit Nederland op hoofdlijnen de voortgang van de studenten.

Vanwege de capaciteit die onder andere het monitoren vraagt, is het aantal leerlingen dat tegelijkertijd een beroep kan doen op het Studiefonds beperkt. Daarom kiest Stichting Domiliana ervoor om de meest succesvolle leerlingen die kans te geven. Zij kunnen als rolmodel fungeren voor andere jongeren in het dorp of wijk. De kans is dan groot dat anderen de vruchten plukken van hun succes. Of hun ouders wanneer die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of als ze zelf kinderen krijgen.

Doe een gift!
Gelooft u ook in de kracht van onderwijs om de cirkel van armoede te doorbreken? Doe dan een specifieke gift o.v.v. het Domiliana Studiefonds. Zo kunnen nog meer succesvolle leerlingen hun talenten een kans geven!

Wim Latupeirissa, adviseur:

Een aantal van deze kinderen heeft zoveel talent en ambitie, dat wij ze graag willen helpen om door te leren.”

Onderwijsproject uitgelicht

De details van onderstaande praktijkvoorbeelden weten wij dankzij onze lokale partnerorganisatie LSM Cergas die de projecten op de Molukken monitort.


In totaal zijn er 74 kinderen die dankzij het onderwijsproject van stichting Domiliana naar school gaan of zijn gegaan. Zij hebben daarmee zicht op een betere toekomst. Een aantal van de oudere kinderen hebben inmiddels hun school zelfs al afgerond.

Stichting Domiliana heeft veel promotie gemaakt voor dit project. En met succes! We hebben voor veel kinderen een sponsor gevonden. De sponsors betalen 10 euro per maand per kind dat naar school gaat.

Frans Steeman, secretaris/directeur stichting Domiliana:

“Een prachtig resultaat! Dit succes hadden wij zonder uw hulp niet kunnen realiseren. Wij, de ouders en hun kinderen zijn alle sponsors dan ook heel erg dankbaar voor hun ondersteuning.”

Stichting Domiliana is heel blij met mensen die zich als “adoptieouder” willen aanmelden. Want niet alle sponsoren kunnen jarenlang een kind steunen totdat hij of zij klaar is met school. Zij kunnen de steun dan van een andere sponsor overnemen. Stichting Domiliana staat garant voor de kinderen voor wie tijdelijk geen sponsor beschikbaar is. Zo zorgen we ervoor dat het kind gewoon door kan gaan met het volgen van onderwijs.

Wij hebben als bestuur gekozen om algemene informatie over de voortgang van dit project en de deelnemende kinderen op onze website te vermelden. Daarbij zullen wij tussentijds bijzondere aandacht geven aan de resultaten van individuele kinderen, maar geen persoonlijke terugkoppeling meer aan de adoptieouders geven. We winnen hiermee kostbare tijd voor onze samenwerkingspartner. Zo kunnen wij gezamenlijk onze focus leggen op de deelnemende kinderen en ervoor zorgen dat zij op een goede en verantwoorde manier naar school kunnen blijven gaan. En dat is het resultaat waar het ons allen uiteindelijk om gaat. 

Help mee!
Wilt u dit project steunen als “adoptieouder”? Neemt u dan eerst contact met ons op. Via Cergas kunnen wij u dan aan een kind uit het project koppelen.

Onderwijsprojecten in beeld

Domiliana Studiefonds: Student Visserij

In 2013 is er door de deelnemers aan de DomilianaRun geld bij elkaar verzameld om het Domiliana Studiefonds op te zetten. Het idee is om talentvolle leerlingen van de middelbare school, die over onvoldoende financiële middelen beschikken, de kans te geven om een beroepsopleiding of studie te volgen.

In 2014 is de eerste student, Theo, begonnen met zijn studie Visserij aan de Universiteit Pattimura. Hij is via LMS Cergas begeleid en waar nodig ondersteund om zijn studieresultaten te behalen. Hij was zeer gedreven en is in 2018 afgestudeerd. Hij was zelfs zo gemotiveerd dat hij hierna ook nog een vervolgstudie heeft afgerond.

Theo, student:

“Ik ben dankbaar dat ik dankzij het Domiliana Studiefonds kan deelnemen aan de Universiteit. Niet iedereen krijgt zo’n kans. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn ouders, die nooit naar de universiteit hebben kunnen gaan. Het leukst vind ik de praktijkdagen als we een hele dag naar het strand gaan om de theorie uit onze boeken toe te passen en in het echt te zien”.

In de toekomst wil stichting Domiliana meer studenten als Theo deze mogelijkheid bieden.

OP Studiebeurs