Help mee

Stichting Domiliana wil met haar projecten de mensen op de Molukken kansen geven. Op zo’n manier dat zij in staat zijn zich op eigen kracht te ontwikkelen. Het geld van onze donateurs zetten wij altijd in ten behoeve van de projecten. Zodat uw donatie ook daadwerkelijk ten goede komt aan de mensen op de Molukken.

Spreekt onze manier van helpen u aan? En wilt u ons steunen? Daar zijn wij en de deelnemers aan onze projecten hartstikke blij mee!

ANBI

Stichting Domiliana heeft vanaf 1 januari 2009 de status van ANBI-instelling, toegekend door de Belastingdienst. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer u een schenking doet aan een ANBI-instelling, kunt u dat (onder bepaalde voorwaarden) aftrekken van de belasting. Ook hoeft een ANBI-instelling geen schenkingsrecht te betalen. Uw bijdrage komt daardoor volledig ten goede aan stichting Domiliana.

Lees meer over de belastingvoordelen van een ANBI-instelling op de website van de Belastingdienst

Een ANBI-instelling moet voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Dat betekent onder andere dat Domiliana jaarlijkse financiële verantwoording aflegt. Zodat u als donateur ziet hoe wij ons geld hebben ingezet voor de mensen op de Molukken. Maar ook moet een ANBI-instelling u informeren over haar beleid en moet het voor u duidelijk zijn hoe u contact kunt opnemen. Deze informatie vindt u onder andere terug via:

KVK-nummer: 08185787
ANBI-nummer: 8202 39 355 (fiscaalnummer)
IBAN: NL95 RABO 0148 6732 52 t.n.v. stichting Domiliana