Projecten

Sociale werkplaats

In 2016 zijn we met een pilot gestart met een sociale werkplaats. Inmiddels staat er sinds 2018 een eigen gebouw. Jongeren met een beperking (van welke aard dan ook) krijgen hier de kans om via werkzaamheden (het maken van souvenirs) hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen. 

Het is mooi om te zien dat de jongeren zich hierdoor ook echt ontwikkelen in waardevolle ‘life skills’, zoals: 

  • meer zelfvertrouwen en eigenwaarde;
  • vermogen tot samenwerken;
  • diverse sociale vaardigheden;
  • meer voldoening en plezier in het leven.

Micokredieten

Domiliana verstrekt kleine leningen (microkredieten) aan ambitieuze ondernemers. De visie achter het verstrekken van microkredieten is, dat de mensen zo een structurele bron van inkomsten kunnen creëren. Bijvoorbeeld door te investeren in een winkeltje. Het verstrekken van de microkredieten geeft (kleine) ondernemers een kans om zelf iets op te bouwen.

Die visie achter microkredieten spreekt ons erg aan. Dankzij deze microkredieten kunnen de ambitieuze ondernemers op de Molukken hun eigen bedrijfsplannen realiseren. Banken vragen namelijk extreem hoge rentes of eisen een onderpand waar lang niet iedereen aan kan voldoen. Met een klein startkapitaal van bijvoorbeeld 100 euro lukt het een ondernemer vaak al om een bedrijfje op te starten of om uit te breiden. Met de (extra) inkomsten kunnen de ondernemers een betere toekomst realiseren, voor zichzelf en hun familie. Bijvoorbeeld om het schoolgeld voor hun kinderen te kunnen betalen.

Onderwijsprojecten

Wie kan lezen, schrijven, rekenen en de Engelse taal beheerst, heeft meer kans op een betere toekomst. Daarom draagt stichting Domiliana onderwijsprojecten een warm hart toe.

Domiliana steunt bijvoorbeeld het Onderwijsproject voor Kinderen uit Kansarme Gezinnen (OKKG) van onze lokale partnerorganisatie Cergas. Met dit onderwijsproject richten we ons op kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Van de 5e klas basisschool tot en met de middelbare school. Veel kinderen van deze leeftijd kunnen niet naar school, omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen of omdat ze moeten werken om geld te verdienen voor het gezin.

Sociale projecten

Naast de microkrediet- en onderwijsprojecten zet stichting Domiliana zich in voor veel andere sociale projecten. Onze steun is gebaseerd op de hulpvraag die vanuit de Molukken komt. De Molukkers weten tenslotte zelf als geen ander waar behoefte aan is en welke hulp(middelen) men goed kan gebruiken. Daarbij geeft LSM Cergas ons advies en monitort de uitvoering van de projecten.

De sociale projecten die wij ondersteunen zijn heel divers. Niet alleen door ondersteuning van geld, maar net zo goed uit spullen, kennis of mankracht. Als er vraag is naar goederen, koopt Cergas de goederen zoveel mogelijk lokaal in en levert de spullen namens ons persoonlijk af.

Projecten

Sociale werkplaats

In 2016 zijn we met een pilot gestart met een sociale werkplaats. Inmiddels staat er sinds 2018 een eigen gebouw. Jongeren met een beperking (van welke aard dan ook) krijgen hier de kans om via werkzaamheden (het maken van souvenirs) hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen. 

Het is mooi om te zien dat de jongeren zich hierdoor ook echt ontwikkelen in waardevolle ‘life skills’, zoals: 

  • meer zelfvertrouwen en eigenwaarde;
  • vermogen tot samenwerken;
  • diverse sociale vaardigheden;
  • meer voldoening en plezier in het leven.

Micokredieten

Domiliana verstrekt kleine leningen (microkredieten) aan ambitieuze ondernemers. De visie achter het verstrekken van microkredieten is, dat de mensen zo een structurele bron van inkomsten kunnen creëren. Bijvoorbeeld door te investeren in een winkeltje. Het verstrekken van de microkredieten geeft (kleine) ondernemers een kans om zelf iets op te bouwen.

Die visie achter microkredieten spreekt ons erg aan. Dankzij deze microkredieten kunnen de ambitieuze ondernemers op de Molukken hun eigen bedrijfsplannen realiseren. Banken vragen namelijk extreem hoge rentes of eisen een onderpand waar lang niet iedereen aan kan voldoen. Met een klein startkapitaal van bijvoorbeeld 100 euro lukt het een ondernemer vaak al om een bedrijfje op te starten of om uit te breiden. Met de (extra) inkomsten kunnen de ondernemers een betere toekomst realiseren, voor zichzelf en hun familie. Bijvoorbeeld om het schoolgeld voor hun kinderen te kunnen betalen.

Onderwijsprojecten

Wie kan lezen, schrijven, rekenen en de Engelse taal beheerst, heeft meer kans op een betere toekomst. Daarom draagt stichting Domiliana onderwijsprojecten een warm hart toe.

Domiliana steunt bijvoorbeeld het Onderwijsproject voor Kinderen uit Kansarme Gezinnen (OKKG) van onze lokale partnerorganisatie Cergas. Met dit onderwijsproject richten we ons op kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Van de 5e klas basisschool tot en met de middelbare school. Veel kinderen van deze leeftijd kunnen niet naar school, omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen of omdat ze moeten werken om geld te verdienen voor het gezin.

Sociale projecten

Naast de microkrediet- en onderwijsprojecten zet stichting Domiliana zich in voor veel andere sociale projecten. Onze steun is gebaseerd op de hulpvraag die vanuit de Molukken komt. De Molukkers weten tenslotte zelf als geen ander waar behoefte aan is en welke hulp(middelen) men goed kan gebruiken. Daarbij geeft LSM Cergas ons advies en monitort de uitvoering van de projecten.

De sociale projecten die wij ondersteunen zijn heel divers. Niet alleen door ondersteuning van geld, maar net zo goed uit spullen, kennis of mankracht. Als er vraag is naar goederen, koopt Cergas de goederen zoveel mogelijk lokaal in en levert de spullen namens ons persoonlijk af.