Stichting Domiliana

Wie zijn wij?

Missie

Stichting Domiliana zet zich samen met haar donateurs in voor de Molukken in Indonesië. De mensen op de Molukken zelf spelen daarbij de hoofdrol. Onze missie? Bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke, economische en educatieve ontwikkeling op de Molukken. Oftewel: bijdragen aan een beter bestaan. Door de initiatieven en plannen van de mensen op de Molukken te koppelen aan geld, spullen en kennis uit Nederland.

Want ontwikkelingshulp op de Molukken is echt nodig. Voor de inwoners is het moeilijk om de armoede op de Molukken zelfstandig te doorbreken.

Kansen worden mensen onder andere ontnomen omdat:

  • kinderen moeten werken in plaats van leren, omdat het gezin anders niet rond komt;
  • banken extreem hoge rentes vragen op leningen of;
  • scholen onvoldoende geld hebben voor goed lesmateriaal.

Ons doel is om mensen op de Molukken kansen te geven, zodat ze in staat zijn om zich op eigen kracht te ontwikkelen, ondanks de omstandigheden.

Want aan creativiteit en wilskracht ontbreekt het de mensen namelijk niet. De uitvoering van een bepaald idee of project moet de Molukse aanvrager – en het liefst ook zoveel mogelijk anderen – óók in de toekomst verder helpen. Dat is de belangrijkste voorwaarde van onze hulp.

Inspiratie

Inspiratiebron voor onze stichting is een Moluks echtpaar (Dominggus & Juliana) van de eerste generatie. Dit echtpaar is in 1951 gedwongen van Indonesië naar Nederland gekomen. Dominggus en Juliana lieten in hun dorp van herkomst onder meer een ouderlijke woning en diverse plantages achter, waaronder een kruidnagel plantage. Vanaf de jaren ’70 gingen zij jaarlijks met vakantie naar hun dorp van herkomst op de Molukken. Met de oogst en de opbrengsten van de kruidnagels, zetten zij kleinschalige projecten op.

In de traditie van dit echtpaar zet stichting Domiliana zich in voor de mensen op de Molukken, maar dan gericht op de gehele Molukken en al haar bewoners.

Als vormgeving voor ons logo is gekozen voor een “kruidnagel”. De naam van de stichting is samengesteld uit de namen van het Molukse echtpaar.

Wij werken vanuit een neutrale grondslag en maken geen onderscheid in religies. 

Zo werken wij

Lokale samenwerking

Stichting Domiliana werkt samen met LSM Cergas, een lokale ontwikkelingsorganisatie op de Molukken. Zo kan het geld van haar donateurs zo effectief mogelijk besteed worden. Deze organisatie is gevestigd op het eiland Ambon maar werkzaam op verschillende eilanden.

Via LSM Cergas kunnen mensen en organisaties op de Molukken die een goed initiatief of plan hebben via Cergas een aanvraag voor financiering indienen bij stichting Domiliana. Bijvoorbeeld voor een winkel (pondok) of een schoolproject. Door die lokale samenwerking zorgen we voor een laagdrempelige en vraaggerichte aanpak. Onze steun is gebaseerd op de hulpvraag die vanuit de Molukken komt. Zo zorgen we ervoor dat onze projecten aansluiten bij de lokale samenleving en economie.

De medewerkers van Cergas maken met hun kennis van de omgeving en de mensen een inschatting of een bepaald project kansrijk is. Cergas schrijft op basis van de aanvraag – en een eventueel gesprek met de indiener – een advies voor stichting Domiliana. Met dit advies besluit Domiliana of zij geld, spullen en/of kennis vanuit Nederland gaat inzetten voor het initiatief of project.
Is dit het geval, dan zorgt LSM Cergas ervoor dat de hulp op de juiste plek terecht komt. De noodzakelijke spullen worden zoveel mogelijk op de Molukken ingekocht. Cergas begeleidt de ontvangers van hulp en monitort ook na de donatie de voortgang van de projecten. Periodiek brengt zij verslag uit aan stichting Domiliana over de voortgang.

Diverse eilanden & religies

Domiliana vindt dat iedereen een kans verdient op een beter leven. Daarom biedt zij hulp aan alle mensen, ongeacht geslacht, sociale klasse, leeftijd, religie, dorp of eiland op de Molukken. De enige voorwaarde is een goed initiatief of plan dat qua uitvoering haalbaar is en bijdraagt aan de missie van Domiliana.  Er zijn projecten van Domiliana uitgevoerd op de eilanden: Ambon, Haruku, Saparua, Ceram, Nusa Laut en Kei Besar. Daar kunnen nog andere eilanden bijkomen in de toekomst. Basisvraag bij de keuze voor de projecten die we financieren is: Kunnen we het monitoren? Het moet voor onze lokale partner wel haalbaar zijn en blijven.

Diverse eilanden & religies

Domiliana vindt dat iedereen een kans verdient op een beter leven. Daarom biedt zij hulp aan alle mensen, ongeacht geslacht, sociale klasse, leeftijd, religie, dorp of eiland op de Molukken. De enige voorwaarde is een goed initiatief of plan dat qua uitvoering haalbaar is en bijdraagt aan de missie van Domiliana.  Er zijn projecten van Domiliana uitgevoerd op de eilanden: Ambon, Haruku, Saparua, Ceram, Nusa Laut en Kei Besar. Daar kunnen nog andere eilanden bijkomen in de toekomst. Basisvraag bij de keuze voor de projecten die we financieren is: Kunnen we het monitoren? Het moet voor onze lokale partner wel haalbaar zijn en blijven.