Sociale werkplaats

Sociale werkplaats

In 2016 zijn we met een pilot gestart met een sociale werkplaats. Inmiddels staat er sinds 2018 een eigen gebouw. Jongeren met een beperking (van welke aard dan ook) krijgen hier de kans om via werkzaamheden (het maken van souvenirs) hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen. 

Het is mooi om te zien dat de jongeren zich hierdoor ook echt ontwikkelen in waardevolle ‘life skills’, zoals: 

  • meer zelfvertrouwen en eigenwaarde; 
  • vermogen tot samenwerken;
  • diverse sociale vaardigheden;
  • meer voldoening en plezier in het leven.

     

We zien dat dit project een enorme positieve ontwikkeling heeft gehad bij de medewerkers van de sociale werkplaats zelf. Ze komen met veel plezier en animo naar hun werk. Die positieve feedback komt ook van hun ouders en familie, omdat zij blij zijn met de ontwikkeling die zij zien bij hun kinderen.
Een mooi voorbeeld hiervan is een van de jongeren, die op eigen initiatief een klein winkeltje thuis is begonnen. Mensen uit de buurt vinden dat zo bijzonder, dat ze bewust zijn spullen komen kopen.
Dus ook in de eigen leefomgeving zien ze de ontwikkeling van deze jongeren.

Inmiddels heeft ook de overheid interesse in de sociale werkplaats met de naam ‘Numa Aunusan Mahai’ (Huis Gezegend Leven) en haar medewerkers. Het is de eerste sociale werkplaats op de Molukken en naar het schijnt zelfs binnen heel Indonesië. Een enorme mijlpaal voor de samenwerking van LSM Cergas en stichting Domiliana. 

Vanaf 2023 willen we het aantal medewerkers uitbreiden en ook de activiteiten meer gaan verbreden naar bijvoorbeeld hovenierswerkzaamheden of werk in bakkerijen. 

Dat betekent weer nieuwe en mooie kansen voor deze jongeren en hun begeleiding.

Helpt u mee?

Ondersteunt u dan Stichting Domiliana met dit project of andere projecten door middel van een donatie.