Privacy verklaring

Stichting Domiliana vindt zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens van groot belang. Wij zorgen dan ook voor zorgvuldige verwerking en beveiliging hiervan. Daarbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, zoals vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om contact met u te onderhouden;
– om u te informeren over acties en stand van zaken van onze stichting en haar projecten;
– voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (zoals bankgegevens van donateurs);

Als u geen prijs meer stelt op informatie van Stichting Domiliana, dan kunt u een mail sturen aan info@domiliana.com.
Wij zullen uw mailadres en overige gegevens dan direct uit onze administratie verwijderen, behoudens voor zover het bewaren hiervan wettelijk vereist is.

Als u de bij ons bekende persoonsgegevens wilt wijzigen, kunt u eveneens een mail sturen aan info@domiliana.com.
Wij zullen deze wijziging dan direct verwerken in onze administratie.

Van personen die via Stichting Domiliana hulp krijgen, worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van die hulpverlening.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:
– in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
– om de wet na te leven (zoals in het kader van boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving);

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang als wettelijk vereist is. Beveiliging van persoonsgegevens om uw persoonsgegevens te beschermen heeft Stichting Domiliana fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u deze schriftelijk sturen aan: Stichting Domiliana, Annie Romeinstraat 78, 2135 SJ  Hoofddorp of per mail aan: info@domiliana.com.