Begin november deden we een oproep om geld in te zamelen voor noodhulp op de Molukken via facebook en onze website. Het bedrag van 1250 euro is door meerdere donateurs gedoneerd en inmiddels zijn de hulpgoederen door Paulien Joel-Parera en haar team van LSM Cergas onlangs afgeleverd. We zijn trots en dankbaar dat zij belangeloos hulp bieden. We bedanken alle donateurs voor hun bijdrage!

Nog steeds zijn er dorpen die noodhulp nodig hebben en ook zij verdienen de hulp en zorg die nodig is.

DRAAG JE STEENTJE BIJ
Wil jij ook je steentje bijdragen om vergeten groepen op het eiland Seram te helpen? Doneer je vrijwillige bedrage dan via rekening NL95RABO0148673252 t.n.v. Stichting Domiliana onder vermelding van Noodhulp Seram. Bedankt voor je steun!