Eerste 10 microkredieten per 1 januari 2010  volledig terugbetaald!

Woensdag 3 februari 2010 Inmiddels zijn de eerste 10 microkredieten per 1 januari 2010 volledig terugbetaald. Ook zijn er in januari 2010 weer 10 nieuwe microkredieten goedgekeurd voor de eerste helft van 2010. Voor wat de sociale projecten betreft kunnen wij melden...

Presentatie meeting stichting Domiliana

Op zaterdag 31 oktober 2009 heeft stichting Domiliana een presentatiemeeting over haar organisatie en projecten op de Molukken georganiseerd voor familie, vrienden en genodigden in het Museum Maluku in Utrecht. De opkomst was groot. Voorafgaand aan de presentatie...

Actie Kerstzang in de Vijfhoek (Haarlem)

Door café De Vijfhoek is ook in 2009 een Kerstzang georganiseerd. Eigenaren Niels en Linda hebben ervoor gekozen om de opbrengst dit jaar aan onze stichting te schenken. Gezamenlijk met medewerkers van het café werd op Kerstavond 24 december door bestuurslid Jetty en...

Nieuws microkredieten

Zaterdag 31 oktober 2009 Terugbetalingen microkrediet Het laatste nieuws over de terugbetalingen is dat vanaf 1 juli tot en met 31 september 2009 alle projectdeelnemers aan hun maandelijkse betaaltermijnen hebben voldaan. Dit betekent dat de microkredieten tot nu tot...

Actie Koninginnedag 30 april 2009 in Haarlem.

Op 30 april 2009 heeft stichting Domiliana samen met een groep vrijwilligers een spontane actie georganiseerd om geld in te zamelen voor stichting Domiliana. Op het pleintje in de Vijfhoek had Café de Vijfhoek haar jaarlijkse festijn met podium met verschillende...