Zaterdag 31 oktober 2009
Terugbetalingen microkrediet
Het laatste nieuws over de terugbetalingen is dat vanaf 1 juli tot en met 31 september 2009 alle projectdeelnemers aan hun maandelijkse betaaltermijnen hebben voldaan. Dit betekent dat de microkredieten tot nu tot een 100%-score hebben. Deze score ligt zelfs boven onze verwachtingen. Prima resultaat van onze microkrediet-deelnemers!

Nieuwe aanvragen microkrediet
We zijn blij dat het idee van microkrediet zo goed aanslaat op de Molukken. Dat blijkt ook uit het feit dat wij inmiddels 31 nieuwe aanvragen voor een microkrediet hebben ontvangen . Het bestuur zal bezien welke aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen in het jaar 2010.

Uw steun en hulp is hierbij dan ook van belang. Help ons de mensen op de Molukken te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling of opzet van hun kleine ondernemingen. Voor meer informatie over wat u kunt doen, zie donateurs/sponsors.