Na een pilot van zo’n twee jaar is eind vorig jaar gestart met de bouw voor de sociale werkplaats in Kusu Kusu Sereh, op het eiland Ambon. Na maandenlang hard werken kon op 11 oktober 2018 de officiële opening plaatsvinden. De sociale werkplaats bestaat uit drie gebouwen: 1. de feitelijke werkplaats, 2. een gebouw met opslagruimte voor producten en gereedschap en 3. een showroom/winkel.

Deze sociale werkplaats biedt plaats aan jongeren met een beperking. Zij kunnen hier door middel van werkzaamheden zichzelf en hun talenten ontwikkelen. Zij leren (arbeids-)vaardigheden en belangrijke life-skills. Denkt u aan zaken als een aantal uren geconcentreerd werken, samenwerken, keuzes maken, trots zijn op wat je maakt, collegialiteit, leren luisteren, afspraken nakomen, doorzetten en iets afmaken. Ook het principe van arbeid loont, wordt ze geleerd.

Dinie (vrijwilligster) en Jetty hebben een aantal dagen met de jongeren meegewerkt als begeleiding. Beiden hebben ze dit als heel bijzonder ervaren. Het was erg mooi om te zien, dat de nieuwe gebouwen en werktafels zoveel rust en (extra) werkplezier gaven aan de jongeren. Ze konden nu lekker aan de gang. Rust, ruimte en structuur geeft hen stabiliteit, houvast. En maakt, dat ze goed en met veel plezier bezig (kunnen) zijn met hun werk. Onze beide vrijwilligsters hebben genoten van hun uren met deze jongeren.

Op dit moment houden de jongeren zich vooral bezig met het maken van souvenirs. Tot de komst van vrijwilligster Dinie waren dat vooral fantastische souvenirs van schelpen en van bamboe. Maar zij heeft dit helpen uitbreiden naar allerlei prachtig handwerk, beschilderde tassen en mokken. We verwachten, dat dit in de toekomst nog verder zal uitbreiden. Zeker nu in de planning staat om binnenkort te starten met hovenierswerkzaamheden. Bedoeling hierbij is, dat planten (voor de verkoop) gekweekt en onderhouden worden.

In de pilotperiode is gewerkt met drie jongeren, maar rondom de opening was dit aantal al uitgebreid naar vijf jongeren. Het streven is de komende jaren deze groep geleidelijk uit te breiden met naar verwachting vijf jongeren per jaar.

Eindelijk is het zover
Op 11 oktober 2018 was het dan eindelijk zover en kon de werkplaats officieel geopend worden. Gasten, genodigden en uiteraard de vijf jongeren zagen hoe Paulien Parera (van onze samenwerkingspartner LSM Cergas) en Wim Latupeirissa (van Domiliana) gezamenlijk de naam van de werkplaats onthulden: “Numa Aunusan Mahai”. Dit is Alifuru (oorspronkelijke taal van de Molukken) en betekent Huis Gezegend Leven.

Een emotioneel moment voor velen. Voor Paulien en haar familie, omdat een lang gekoesterde wens is uitgekomen. Voor ons (Frans, Wim, Jetty als bestuursdelegatie en Dinie als vrijwilligster), omdat een concreet resultaat voor een kwetsbare en vergeten groep is bereikt. Voor Karla Taniwel en Wilfred Vreeke, die via hun Motorrit voor de Molukken flink hebben meegeholpen om dit met elkaar te realiseren.

Hoe mooi is het dan om ook nog eens met eigen ogen te kunnen zien, dat de jongeren vol trots hun werkplek en hun souvenirs toonden aan alle aanwezigen. Het plezier en enthousiasme van de jongeren was zichtbaar en voelbaar. Een uniek project voor unieke jongeren.

We danken alle donateurs en ondersteuners in Nederland voor alle hulp en steun bij het realiseren van dit unieke project en onze overige projecten !

Wil je ons helpen? Wil je een donatie doen, een actie starten of vrijwilligerswerk doen? Neem contact met ons op via ons mailadres: info@domiliana.com of kijk onder het blok “Help mee” hoe je ons kunt op allerlei manieren kunt steunen.