Een van onze belangrijkste projecten is het onderwijsproject kinderen uit kansarme gezinnen. Deze kinderen worden vanuit het Onderwijsproject Kinderen uit Kansarme Gezinnen (OKKG) ondersteund door donateurs uit Nederland. Door het financieel ondersteunen van deze kinderen, kunnen zij alsnog naar school en worden zij voorzien van een schooluniform en schoolbenodigdheden.

In het afgelopen jaar hebben meerdere scholieren hun school kunnen afronden. Daarnaast is een groep kinderen overgegaan naar het nieuwe schooljaar. Een project waar we heel trots op zijn en graag ondersteunen! We bedanken alle ‘adoptieouders’ voor hun steun.

Hoe werkt het basis- en voortgezet onderwijs op de Molukken?
Het voorschoolse onderwijs (1-3 jaar) is niet verplicht. Sekolah Dasar is wel verplicht.
Het voortgezet onderwijs begint met 3 jaar onderbouw en wordt afgesloten met een SMP getuigschrift.
De bovenbouw van het voortgezet onderwijs is onderverdeeld in de SMA (algemeen vormende richting) en SMK (beroepsgerichte richting). Vanaf het 2e jaar van de SMA kunnen studenten kiezen tussen de profielen natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en talen. Na 3 jaar onderbouw (SMP) kan de student ook kiezen voor 3-jarige leerprogramma’s in het technisch en beroepsonderwijs, bijvoorbeeld SMEA, SMKK of STM.

SD: Sekolah Dasar, basisonderwijs
SMA: Sekolah Menengah Atas, vergelijkbaar HAVO-niveau
SMU: Sekolah Menengah Umum, 3-jarig beroepsonderwijs MBO-niveau
SMK: Sekolah Menengah Kejuruan, 3 jarige mbo-opleiding op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de richting
SMEA: Sekolah Menengah Ekonomi Atas, 3-jarige beroepsonderwijs met programma’s op het gebied van handelswetenschappen

De volgende kinderen zijn geslaagd: 
Aksel | Gabriël | Harlen | Jaen | Linda | Marisine | Marzela | Risilya

De volgende kinderen zijn overgegaan naar:

De 1e klas SMA
Chrisian | Fioly | Givandro | Henderina

De 2e klas SMA
Acel | Clifor | Dana | Evangelia | Fela | Maristella | Nana | Nia | Nofrien | Robby

De 3e klas SMA
Grasia | Julio | Selviya

De 2e klas SMU
Eppen

De 3e klas SMK
Alisia |Julio

De 3e klas SMEA
Richmarsev

We kijken uit naar de resultaten van de huidige schoolgaande kinderen. En zijn blij te horen, dat ook ouders van de studerende kinderen aangeven blij te zijn met de ontwikkeling van hun kind(eren) op school.

Wilt u het onderwijsproject OKKG ook ondersteunen? Neem dan contact met ons op, we praten u graag bij!