Een delegatie van het bestuur (Frans, Wim en Jetty) is van 28 september tot en met 11 oktober 2018 op werkbezoek naar de Molukken geweest, met succes! Met als hoogtepunt de opening van het gebouw voor de sociale werkplaats. Ook het vrijwilligerswerk van vrijwilligster Dinie  en Jetty was geslaagd en inspirerend. We geven hierbij een kort verslag.

Uitgebreide informatie is te krijgen tijdens de eerstvolgende Domilianadag. Houd onze website en Facebook in de gaten voor meer informatie.

Microkredietproject Kosthuis afgerond
We hebben ons langst durende en grootste (individuele) microkrediet persoonlijk afgerond met deze bijzondere deelnemer. Oom Mong had een microkrediet gekregen om een kosthuis voor studenten (van andere eilanden) op te zetten. Zij kunnen dan dicht bij de universiteit wonen en werken. Vanaf de eerste dag bleek dit een succes, hoewel de betalingen door de studenten en door de microkredietdeelnemer soms moeizaam verliepen. Gelukkig is dit nu afgerond en is alle winst uit de onderneming voor hemzelf. Een topprestatie. Hij en wij zijn superblij en trots op zijn inzet. Hij blijkt bovendien een opvang voor kinderen met een beperking opgezet te hebben. Deze kinderen gaan naar de gehandicaptenschool Pelita Kasih en hebben onderdak bij deze oom. Ook op de gehandicaptenschool blijken nieuwe ontwikkelingen. Men is begonnen met batik-schilderen en de resultaten zijn verbluffend. We hebben proeflappen meegenomen om deze voor hen te verkopen. Interesse? Neem contact met ons op.

Microkredietproject Rujak | Air Selobar
Het microkredietproject voor de verkoopsters van rujak in Air Selobar is ook bezocht. De vrouwen zijn nog steeds actief met rujak (pittige lekkernij met vruchten) en es kelapa muda (schaafijs met jonge kokosnoot). Een mooie plek om te bezoeken als je in de buurt bent. Kleurrijk, gezellig en uiteraard lekker!

Onderwijsproject Kinderen Kansarme Gezinnen
In het kader van ons project Kinderen uit kansarme gezinnen hebben we een aantal nieuwe kinderen persoonlijk ontmoet. Altijd bijzonder om te zien welke plannen deze jonge kinderen hebben als zij klaar zijn met school. Velen zien een carrière als politieagent of militair wel zitten. Een enkeling kiest voor een andere weg als juf op school. Mooi om zelf te zien, dat deze kinderen nu via onderwijs daadwerkelijk een kans hebben om hun dromen voor de toekomst te bereiken. Heftig en emotioneel was het bezoek aan een groep kinderen, wiens ouders als vluchteling van de Keresuhan in 1999 op de vlucht zijn geslagen. In hun huidige leefomgeving wordt zowel gewerkt (maken van bakstenen) als gewoond. Een klein onderkomen van zinken platen met daarvoor de ruimte om de bakstenen te fabriceren. Een moeilijke situatie, maar ook hier de kans op een betere toekomst via onderwijs aan kinderen en met ondersteuning via microkredieten.

Potentiële nieuwe projecten
Verder zijn er vele gesprekken gevoerd voor nieuwe projecten. Een mooi project om pala (nootmuskaat) en tjengkeh (kruidnagel) weer op de landbouwagenda van de Molukken te zetten. Van oudsher zijn de Molukken immers de specerij-eilanden, maar tegenwoordig worden deze producten ook van andere eilanden verkregen. Een onderdeel van dit project is om dit weer te promoten op de Molukken. We gaan bekijken of het mogelijk is hier aan mee te werken. Ook een verzoek om ondersteuning bij een varkensfokkerij is ontvangen en besproken. Een school voor voortgezet onderwijs heeft onze hulp gezocht voor het behouden van hun goede onderwijsstatus en daarmee voor het behoud van goed, lokaal onderwijs in Amahusu.

Weeshuis Caleb House
Verder hebben we een bezoek gebracht aan weeshuis Caleb House, dat afgelopen zomer door brand is getroffen. Inmiddels blijkt er met veel steun vanuit Nederland flink gebouwd te worden om de schade te herstellen. Hoewel wij hier niet aan bijgedragen hebben, heeft Domiliana al langer een speciale band met dit weeshuis. Onze eerste geslaagde student Theo, ondersteund uit het Domiliana Studiefonds, woont hier. Met de directrice is gesproken over een mogelijke volgende kandidaat voor een studiebeurs. Maar ook over een mogelijke kandidaat voor de sociale werkplaats, misschien al in 2019. Theo heeft ons nog tips gegeven voor verbetering van de inzet van de studiebeurs.

Officiële opening sociale werkplaats
Het hoogtepunt van het werkbezoek was echter de officiële opening van de sociale werkplaats. Fantastisch om te zien, dat de jongeren echt aan de slag kunnen op hun eigen werkplek. Ruimte, rust en structuur zijn met het nieuwe gebouw gerealiseerd voor hen. En via het vrijwilligerswerk hebben Dinie en Jetty zelf gezien en ervaren, dat deze jongeren volop genieten van hun werk, zichzelf ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Een betere investering van jullie bijdragen kunnen wij ons niet voorstellen.

Voor een uitgebreid verslag hiervan verwijzen wij jullie naar het specifieke nieuwsbericht over de opening op deze site.