September 2014

Drie fanatieke wandelaars hebben de Dam tot Damloop 2013 volledig voor de mensen op de Molukken gelopen. Een groot deel van het sponsorgeld hebben zij besteed aan de noodhulp die nodig is vanwege de ernstige overstromingen op de Molukken. Een heel urgent en belangrijk doel.

Gift voor Domiliana naar onderwijsproject
Het resterende deel van de opbrengst hebben de wandelaars verdeeld over een drietal Molukse hulporganisaties. Stichting Domiliana is daar één van. In overleg heeft Domiliana besloten de bijdrage te besteden aan de volledige schoolcarriere van twee kinderen uit het onderwijsproject ‘Kinderen uit Kansarme Gezinnen’.

Lees meer over het project Kinderen uit Kansarme Gezinnen.

Stichting Domiliana dankt de wandelaars hartelijk voor hun inspanning en bijdrage aan het Molukse goede doel!
Wilt u ook een actie starten?
Meer informatie over hoe u Domiliana kunt ondersteunen.