Zondag 3 juli 2011
Op zaterdag 25 juni 2011 werd in Barneveld opnieuw de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag gehouden. Stichting Domiliana was daar voor het eerst aanwezig. En dat hebben we geweten. Onze stand werd flink bezocht. We hebben de bezoekers verteld over wat we doen en wat ons doel is. De reacties waren zeer positief en vormen voor ons een extra motivatie om verder te gaan met het ondersteunen van de ontwikkeling van de Molukken en het helpen van de mensen op de Molukken. Als het aan ons ligt, kunt u ons volgend jaar daar zeker weer bezoeken. Naast de positieve reacties heeft deze dag ook nog concrete resultaten opgeleverd in de vorm van € 75,50 aan vrijwillige bijdrage en 1 adoptieouder. We zitten met de adoptieouders nu op 43 (van de 50, waar we momenteel naar streven).