December 2014

Stichting Domiliana is blij verrast met een bijzondere gift van een vrouw. De dame in kwestie ging met pensioen en besloot haar werkgever te vragen om een deel van het beschikbare budget voor haar afscheid, te schenken aan stichting Domiliana.

Domiliana dankt deze donateur hartelijk voor dit leuke initiatief! De stichting is blij met iedere gift of actie voor de Molukken.

Wilt u ook een actie starten?
Meer informatie over hoe u Domiliana kunt ondersteunen.