In juli 2012 organiseerde stichting Domiliana haar eerste DomilianaRun. De opbrengst hiervan was bestemd voor projecten in onder andere Nabeheng, Kaitetu en Aboru. Een jaar later werd een tweede succesvolle sponsorloop gehouden om geld in te zamelen voor het op te richten Domilianafonds. De totale opbrengst was ruim 11.000 euro!

Theo is de eerste student die in aanmerking kwam voor een studiefinanciering uit het Domiliana Studiefonds. In september 2012 begon Theo met zijn 5-jarige studie Visserij en Zeekunde aan de Universiteit Pattimura in Ambon. Medio 2017 slaagde hij succesvol voor deze universitaire studie, net niet cum laude.

Na zijn afstuderen vertrok hij voor drie maanden naar Soerabaya om Engels te gaan studeren. Zijn doel was om daarna met overheidssubsidie een masteropleiding bij het Instituut Perikanan Bogor in Bogor (Java) of in het buitenland te volgen. Met zijn studie hoopt hij een goede baan te krijgen en zo weer bij te kunnen dragen aan de studie van zijn broertje en zussen. De kinderen van het weeshuis waar hij is opgegroeid zien hem als een enorme inspiratie.

Zijn studie kon gerealiseerd worden vanuit het Domiliana Studiefonds. Mooi om te zien dat deze inspanning van velen zo’n goed eindresultaat heeft opgeleverd! Wij bedanken alle sponsorlopers en vrijwilligers voor hun
bijdrage … aan ‘onze’ Theo !

Medio dit jaar verwacht LSM Cergas twee nieuwe studenten te kunnen voordragen voor het Domilianafonds.
Vol vertrouwen gaan we hen weer ondersteunen.

Wilt u ook de mensen op de Molukken helpen om verder te komen in hun leven? Doe een gift, start een actie of word donateur.

Ontmoeting student Theo nov. 2014  Theo Theo afgestudeerd