In februari 2016 startte de pilot ‘Sociale werkplaats’ in Kusuh Kusuh Sereh (Ambon). Dit gebeurde onder verantwoordelijkheid van LSM Cergas. Het doel van deze pilot is om jongeren met een beperking een dagbesteding te geven en arbeidsvaardigheden bij te brengen. Deze ‘verborgen’ jongeren krijgen hiermee hun eigen plaats in de Molukse samenleving.

Stichting Domiliana was bereid de pilot met de productie van souvenirs voor een half jaar te financieren. Nadat de pilot twee keer een half jaar verlengd is, kan nu de conclusie getrokken worden, dat deze succesvol is verlopen.

Inzet experimenten
Er werd gestart met 3 deelgroepen: een bakgroep, een knutselgroep en een handenarbeidgroep.
Op Ambon mochten een aantal groepen meedoen aan het experiment. Deze wekelijks wisselende groepen bestonden uit 6-7 jongeren met een beperking.

Doel van deze experimenten was om vast te stellen wie voor het project geschikt werd bevonden en welke producten kans van slagen hadden. De tijdelijke werklocatie was een groot terras bij het huis van de voorzitter van LSM Cergas.

De jongeren werden begeleid door 3 vaste medewerkers en verschillende vrijwilligers uit Nederland. Drie dagen per week werden alle jongeren per busje thuis opgehaald en teruggebracht.

Geef me de vijf-methode
Er werd gebruik gemaakt van de pedagogische werkmethode : ‘Geef mij de vijf’. Deze methode wordt veel in Nederland toegepast. Speciaal voor pilot is deze op maat ontwikkeld en in de Indonesische taal vertaald. Met pictogrammen wordt het dagprogramma uitgebeeld en wordt gewerkt aan het uiten van emoties en het verbeteren van de onderlinge communicatie.

Een mooi voorbeeld van een positief resultaat hiervan: een van de “werknemers” kon zich met behulp van de pictogrammen uiten dat hij verdrietig was. De reden? Zijn werkweek bij de Sociale werkplaats zat er alweer op!

Evaluatie na eerste pilotjaar
LSM Cergas heeft regelmatig het project besproken en recent geëvalueerd met de ouders van de jongeren. De resultaten zijn heel erg positief. De jongeren zijn leergierig en beschikken over diverse talenten. Zo bleek een van de jongeren een kei in het weven te zijn. Ook zijn er al veel souvenirs geproduceerd op Ambon en gedistribueerd naar Nederland. Deze worden steeds mooier en kwalitatief beter. Ze worden inmiddels ook al verkocht. De inkomsten komen ten goede van de sociale werkplaats.

LSM Cergas organiseert verschillende promotionele activiteiten in Ambon om de naamsbekendheid van de pilot Sociale werkplaats te vergroten. Deze activiteiten zijn gericht op de lokale- en regionale overheid, de Molukse kerk GPM, plaatselijke organisaties en instellingen en de bevolking op Ambon.

Zoals eerder vermeld is deze pilot twee maal 6 maanden verlengd om meerdere experimenten en onderzoek te doen. Op 1 juli eindigt de pilot en wordt het project Sociale werkplaats voor de duur van drie jaar voortgezet.

Nieuwe doelstelling project Sociale werkplaats
Het streven is om dit jaar allereerst een gebouw voor de Sociale werkplaats te realiseren. Zo ontstaat er een betere en rustiger werkplaats voor de jongeren en is uitbreiding van het project met meer jongeren mogelijk.

Om zowel het gebouw en de jaarlijkse exploitatiekosten te kunnen financieren zijn we de komende periode op zoek naar donateurs en sponsoren.

Helpt u mee?
Wilt u dit project financieel ondersteunen? Dan kunt u uw donatie overmaken op het (IBAN) rekeningnummer van stichting Domiliana: NL 95 RABO 0148 6732 52,  onder vermelding van:  ‘Sociale werkplaats Ambon’.
Bedankt voor uw steun!