Maandag 30 augustus 2010

Vrouwengroep Ambon
Inmiddels zijn door de vrouwen van de vrouwengroep van tante Ona Hukom de eerste 12 kleine microkredietprojecten afgerond. Binnen zes maanden hebben de 12 vrouwen hun krediet afgelost. Een geweldig resultaat van deze vrouwen. We hopen u binnenkort meer te kunnen vertellen over de ervaringen van deze vrouwen met deze vorm van hulpverlening.

Naast deze projecten lopen er nog acht projecten met een looptijd van 1 tot 2 jaar. Deze projecten zijn divers van aard en omvatten onder meer een kosthuis voor studenten, een visdistributie, een bakkerij, twee kiosken, een winkeltje, een pluimveeproject en een benzinedistributiepunt. Voor meer informatie over deze projecten verwijzen wij u graag naar de pagina over deze microkredietprojecten.

Nieuwe microkredietprojecten
Op 1 februari j.l. heeft het bestuur 10 nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om kredieten van gemiddeld zo’n 200-300 euro voor verkooppunten van onder andere brood, selderij en benzine. Deze projecten zijn vanaf 1 april 2010 van start gegaan. Binnenkort zullen wij op deze site op de pagina projecten meer informatie over deze projecten verstrekken.
Verder hebben wij op 21 mei j.l. besloten om weer 17 nieuwe microkredietprojecten van de vrouwenwerkgroep van tante Ona Hukom (zie hierboven) financieel te ondersteunen. Ook hier gaat het om “kleine” kredieten voor dit keer 17 vrouwen van 75-100 euro. Deze projecten zijn op 1 juli 2010 van start gegaan. Ook hierover volgt later meer informatie op deze site op de pagina projecten.